MAKE ROOM FOR DESIGN
16.—22.09.2024
KRULLI KVARTAL

Jaga üritust

Jüri Kermik

Jüri Kermik (Brighton´i Ülikool, UK), akadeemik ja disainer, kelle esmahuviks on uuringud vineeri ajaloo ja materjalide innovatsiooni vallas. 2004.a ilmus tema sulest monograafia “Lutheri vabrik: vineer ja mööbel”, mis pärjati ka auhinnaga. Jätkuv rahvusvaheline tegevus oma oskusteavet kasutades eksperimentaalsete disainlahenduste otsimise alal lisab Kermiku uurimistöödele täiendavaid võimalusi. Kermik on tegelenud disaini õppekava arenguga, mis on seotud tema akadeemilise ametikoha ja pühendumusega interdistsiplinaarse disaini väärtustele. Disainiharidusse on ta panustanud artiklite ja konverentsimaterjalidega (Hong-Kong, 2012; Brussels, 2013; Tallinn, 2014). Kermik on Disaini Ajaloo Rahvusvahelistumise uurimisgrupi liige. Tema käimasolev uuring keskendub hilisnõukogude disainile.

Eesti, disain ja 1980-ndad
80-ndatel töötasid Eesti disainerid masenduse ja vastupanu õhkkonnas. Soov ennast nähtavaks teha viis valdkonnaüleste interaktiivsete vormide ja disainidiplomaatiani eesmärgiga ühildada piirkondlike rühmituste kultuuri. Esitlus käsitleb Eesti disaini üleminekuaastaid 1980-ndatel, mil tänu sündmustele Ida-Euroopas seisis kogu maailm ideoloogilise vastandumise lävepakul. Antakse ülevaade tolleaegsetest keerulistest olukordadest, mis lahendati tänu loovale mõtlemisele ja arutletakse disaini olemuse üle kohalikul tasandil ajal, mil poliitiline süsteem vahetus.